Veřejná nahrávka


autor: Roman Štětina
koncepce: Roman Štětina
interpretace textu: Šárka Skaláková
zvuk, scéna: Roman Štětina
technická spolupráce: Pavel Havrda
dramaturgické a kurátorské zajištění: Jan Horák, Mariana Serranová, Jiří Havlíček


Kolektivní poslechová situace je demonstrací technického a sociálního potenciálu divadla, dává do souvislosti historické a současné, exaktní a symbolické. Aluze na využívání divadelních prostor ve 20. letech k veřejným rozhlasovým poslechům dostává v progresivní počítačové syntéze řeči z textu (z anglického text-to-speech, zkr. TTS) nový laboratorní rozměr. Konverze psaného textu do mluveného slova vytváří napětí mezi přirozeností živě čteného projevu s technicky dokonalým přepisem textu, odhaluje esenci řeči a její skladbu. Slovo je segmentem, chybějící slovo je momentem ticha. Samozřejmost, s jakou jsme uvykli přijímat slyšené a mluvené slovo, dostává v plastickém aranžmá stereotestu extistenciální dimenzi, v osamocení živého hlasu konfrontovaného s jeho technickou extenzí.

„Testy nás mohou upozornit na chyby, kterých se syntetizér dopouští, a pomáhají nám tyto chyby odstraňovat. Asi nejznámějšími testy jsou sémanticky nepredikovatelné věty. Jejich cílem je minimalizovat kontextovou a sémantickou informaci slov ve větách, a tím ztížit proces rozpoznání řečené mluvy. Posluchač tak nemůže využít svých zkušeností a neznámé slovo z věty si „domyslet“ z kontextu okolních slov.“ 

Akrobat šišlá nad borovým kufrem
Vyrovnaný novorozenec bude gramotný hrdina
Zdvihni rozpustilé čmeláky nebo běhny
Proč potěšit zdechlinu nahryzaných kostlivců
Holič viděl korozi si povídat

(zdroj: Josef Psutka, Luděk Müller, Jindřich Matoušek, Vlasta Radová, Mluvíme s počítačem česky, Academia, 2006)

​Performance se odehrává v českém jazyce / vstup volný.

Performance je organizována ve spolupráci s Are. Podpora: Nadace pro současné umění Praha.

foto