Studio Hrdinů hledá další dobrovolníky. Zapojte se!

Staňte se součástí našeho rozvíjejícího se divadelního uskupení, podpořte divadelní scénu Studio Hrdinů, získejte nevšední zážitky i zkušenosti!

Dobrovolníci tvoří nedílnou součást naší organizace a bez jejich pomoci bychom nemohli naplňovat naše cíle a poslání, realizovat konkrétní programy. Dobrovolníky zapojujeme do organizace několika způsoby, od dlouhodobých spoluprací po jednorázové. Máme za sebou již pět sezón, kdy nám dobrovolníci pomáhali zejména při vytváření zázemí, jako asistenti režie, herci, uvaděči či šatnáři.

Jsme otevřeni všem, kteří chtějí svým umem a časem přispět k naší činnosti.

Co vše Vám může přinést dobrovolná činnosti ve Studiu Hrdinů?

• Získáte nové znalosti i dovednosti
• Nové kontakty – seznámíte se se zajímavými lidmi
• Poznáte chod a provoz profesionálního divadla
• Vyzkoušíte si stát na jevišti s profesionálními herci
• Volné vstupenky pro Vás a zvýhodněné vstupenky pro Vaše známé na naše představení
• Studenti divadelní vědy na FF UK, FF UP mohou získat odbornou praxi
• Můžete se zapojit do činností dle své chuti a časových možností

Jak pomůžete organizaci svojí činností?

Pomůžete realizovat program Studia Hrdinů, čímž organizaci ušetříte nemálo nákladů a poskytnete týmu pracovníků Studia Hrdinů zpětnou vazbu. V minulé sezóně jsme spolupracovali s více než 60 dobrovolníky rozličného věku od studentů, přes zaměstnané až po osoby důchodového věku.

Co konkrétně můžete ve Studiu Hrdinů dělat?

• uvaděči/informátoři při akcích
• vedení šatny při představeních
• herci při vybraných představeních (v současné době hrají dobrovolníci v inscenaci Krev Wälsungů /režie Katharina Schmitt, O slavnosti a hostech /režie Katharina Schmitt, Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny /režie Kamila Polívková)
• asistenti produkce/režie/scénografie při vzniku a přípravě jednotlivých inscenací (dle aktuální dohody s uměleckým ředitelem, vhodné pro studenty divadelní vědy či DAMU)
• administrativa
• spolupráce na propagaci divadla
• další dle dohody a Vašich nápadů a možností

Co Vás čeká, pokud se stanete dobrovolníkem Studia Hrdinů?

Stanete – li se dobrovolníkem Studia Hrdinů, prosíme, věnujte nám minimálně 15 hodin svého času. Pro lepší představu, například dobrovolník – uvaděč/šatna stráví na jednom představení 3 – 4 hodiny.

V případě vašeho zájmu dozvědět se víc a domluvit si nezávaznou schůzku, pište na [email protected].