Cabin Studio vypisuje Open Call pro rezidenční pobyty na rok 2022

Cabin Studio je nově vznikající rezidenční centrum pod patronací Studio Hrdinů. Cabin vzniká v budově bývalé hájenky v Pěčicích u Mladé Boleslavi jako prostor pro koncentrovanou práci na projektech z oblasti tanečního, pohybového, výtvarného a literárního umění ve všech fázích vzniku nových děl.

Rezidenti budou mít k dispozici sál o rozměrech 6,5 x 8 m se základním technickým vybavením, ubytování pro tým šesti osob a možnost zajištění stravování.

Nabízíme rezidence v oblastech:

TANEC A FYZICKÉ DIVADLO – až 3 rezidence do 14ti dnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

LITERATURA – až 4 rezidence do 6. týdnů, v závěru/průběhu rezidence možnost výstupu/reflexe – veřejné čtení/diskuse …

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – až 3 rezidence pro plenérové realizace v délce až do 3 týdnů

MANAŽERSKÁ REZIDENCE – až 3 rezidence do 5 dnů pro manažerské týmy z oblasti nezávislé kulturní scény

Naším cílem je podporovat jak začínající, tak etablované profesionální umělce na poli fyzického, mimického a tanečního divadla, tance, performance a tomu blízkých nonverbálních žánrů.

Rezidenční pobyty budou probíhat od poloviny května do konce září 2022.

Prosíme zájemce o zaslání:
– strukturovaného životopisu
– odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF
– motivačního dopisu a tvůrčího záměru včetně ne/směřování k veřejnému výstupu v rámci rezidence (max. 2500 znaků)
– preferovaný termín a délka rezidence

Na e-mail: [email protected]
kontakt: Lucia Račková, +420 608 893 399

Deadline pro zasílání přihlášek je 29.10.2021
Výsledky budou zveřejněny v první polovině listopadu 2021

Délka rezidenčních pobytů bude závislá na výši udělených dotací pro rok 2022.

Rezidentům nabízíme ubytování a prostory na zkoušení.

Rezidenti se podílejí na celkové částce rezidence objemem 15%.

Stravu a náklady na cestu si rezidenti hradí z vlastních zdrojů.