Ladislav Železný

Ladislav Železný vystudoval intermediální školu PaedDr. Jana Svobody, SUPŠ v Bechyni a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, kde později působil jako asistent pro zvukové aplikace a externí pedagog. Jako freelancer spolupracoval se studiem Pixl-e, Dílna, nebo také s FF UK na projektu CS 38–89. Jako hudební režisér a sound designer Českého rozhlasu se zabýval rozvojem zvukového designu pro rozhlasové hry a literární tvorbu a od roku 2013 se zaměřuje na nekonvenční hudbu a nové formy rozhlasové tvorby, zejména s odkazem k experimentální tradici v umění. Kurátoruje projekt R(A)DIO(CUSTICA), kde mimo jiné realizuje speciální koncertní eventy, živé přenosy, nebo záznamy koncertů a připravuje pořad Radioateliér a s ním spojenou exklusivní premiérovou řadu PremEdice Radioateliéru. Je členem expertní skupiny Euroradio Ars Acustica group a již několikátý ročník se jako dramaturg podílí na jednom z největších evropských mediálních mostu – jednodenním rozhlasovém festivalu Art’s Birthday – Euroradio Ars Acustica Special Evening, který je součástí globálního konceptuálního svátku Art’s Birthday. Aktivitám spojeným s vysíláním, rozhlasem, živými přenosy a éterem se věnuje od studií na FaVU v Brně. Jako jedna z autorských osobností se podílel na vysílání radia Lemurie TAZ, které se pojí s počátky fungování experimentálního prostoru ROXY/NoD. Projekty rozhlasových her, na kterých spolupracoval a jeho autorské, či dramaturgické počiny získali mnohá ocenění u nás (Prix Bohemia Radio) i v zahraniční (Prix Marulič, Grand Prix Nova, Palma Ars Acustica, Phonurgia Nova, Prix Italia, Prix Europe, Karl-Sczuka-Preis).

Od roku 2005 se profiluje také jako autor zvukových instalací a intermediální tvořič. V průběhu let 2006-11 se hudebně podílel na projektech neverbálního divadla a současného tance (Ponec, Alfred ve dvoře, Štúdio tanca). V roce 2011 se stal jedním z deseti finalistů projektu Europe – a sound panorama v ZKM. Vytváří, nebo vytvořil různé zvukové a hudební kompozice pro krátké filmy, rozhlasové hry a audio knihy. Spolupracuje s divadelní skupinou Boca Loca Lab. Jako ne-hráč na violoncello prosazuje techniku hry Left Hand Universe.

foto