Václav Hruška

šéf techniky

hudba: Manželka publikovaného básníka
foto