Václav Hruška

šéf techniky
světelný designér

hudba: Manželka publikovaného básníka
světelný design: Manželka publikovaného básníka
foto