LINE-UP #LUTHERLENIN

Níže naleznete český a anglický line-up sobotního eventu!

LINE UP CZ

12:00-13:30

STUDIO 2 12:45 Milena Bartlová: Jak sdílet revoluci?  – Komunikace mezi vzdělanci a negramotnými v husitství (45 min, česky, s anglickým překladem)

STUDIO 3 Rádio Corax Halle a Rádio Papular Praha: Rozhlasové povstání 1 – Setkání českých a německých rozhlasových aktivistů a založení Svobodného Rádia Praha (90 min, anglicky a česky)

13:40-15:10

STUDIO 1 Kolektiv A2: Co zbylo z revoluce? (90 min, česky, s anglickým překladem)

STUDIO 2 Berliner Gazette: Přátelská palba – zprávy z přední linie demokracie (3 části) Krystian Woznicki, moderuje Sabrina Apitz: A co teď? Aneb aktuální informace o nadcházejícím povstání (1. část) (45 min, anglicky, s českým překladem)

FOYER Miloš Horanský: Komentář k manifestu Strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám (90 min, česky)

15:20-16:50

STUDIO 1 Alexander Tschernek a Tomáš Sedláček: Anarchie & svoboda – procházka lesem (90 min, česky a německy)

STUDIO 2 Berliner Gazette: Přátelská palba – zprávy z přední linie demokracie (3 části) Bot Sazae, moderuje Michael Prinzinger: Anonymní trhák aneb Vítejte v přízraku bota (2. část) (45 min, anglicky, s českým překladem); Berliner Gazette: Iskra Geshoska, moderuje Magdalena Taube: Jak se zmocnit země aneb žijeme stále v době revolucí? (3. část) (45 min, anglicky, s českým překladem)

STUDIO 3 Natálie Pleváková: Vysílá zvuk: jak rádio změnilo hudbu (90 min, česky)

16:50-17:15

RŮZNÁ MÍSTA V DIVADLE

CreWcollective: Kancelář opožděného zpravodaje, režie: Jan Horák a Roman Štětina

17:15-18:45

STUDIO 1 Ilona Švihlíková a Miroslav Tejkl, moderuje Tereza Virtová: Konec kapitalismu? (90 min, česky, s anglickým překladem)

STUDIO 2 Andreas Bernard, moderuje Alexander Klose: Profil, lokalizace, quantified self: o zvláštní heteronomní sebeprezentaci v éře chytrých telefonů (45 min, německy, s českým překladem)

Anna Daučíková: Pokuste se nebýt v opozici (45 min, česky, s anglickým překladem)

STUDIO 3 Stefan Höhne: Od signálu k šumu. Příběhy, strategie a soundtracky mediální sabotáže (90 min, anglicky)

18:55-20:25

STUDIO 1 Xabier Arakistain, moderuje Tereza Stöckelová: Ženy, nejdelší revoluce (90 min, anglicky, s českým překladem)

STUDIO 2 Marie Czarnikow, Jasper Schagerl, Stefan Strunz, Noah Willumsen (Výzkumná skupina pro „Malé formy“, Humboldt-Universität, Berlín): Reformace revolučního poznání 1517-1917 (90 min, německy, s českým překladem)

STUDIO 3 Lumír Nykl: Mocná pevnost sirén (90 min, česky)

20:35-22:05

STUDIO 1 Tilman Porschütz a Nimrod Vardi: Summit umělé inteligence (45 min, anglicky)

Nicholas Bussmann: 10 revolučních písní v prostředí umělé inteligence za doprovodu robota hrajícího na klavír (45 min, anglicky)

STUDIO 2 Ursula Baatz, Michael Hauser, Stephan Schaede, moderuje Jakub Ort: Heroický ateismus? (90 min, německy a česky)

STUDIO 3 Dietrich Brants v rozhovoru s Götzem Bachmannem: Nesprávný druh revoluce: 50 let kalifornské ideologie (90 min, německy, s českým překladem)

22:05-22:30

RŮZNÁ MÍSTA V DIVADLE

CreWcollective: Kancelář opožděného zpravodaje, režie: Jan Horák a Roman Štětina

22:30-23:45

STUDIO 1 Rádio Corax Halle a Rádio Papular Praha: Rozhlasové povstání 2 – Vzkříšení (90 min, anglicky, s českým překladem)

STUDIO 2 Monika Načeva: Co tě nezabije, to tě posílí (60 min, česky)

24:00-05:00

STUDIO 2 Blazing Bullets + Mya Gomez: Vítězství nad sluncem & Nekonečný přípitek

po celou dobu festivalu

Alexander Kluge: Od reformace po jámu od pumy (tříkanálová video instalace, 20 min, v němčině s českými titulky) – předsálí Studia 2

Performěři a přátelé Studia Hrdinů: 12 hodinové čtení manifestů, režie: Jan Horák (Česky, německy, anglicky, rusky, 12 hodin, performance se stěhuje po celém prostoru) – foyer Studia Hrdinů

LINE-UP   ENG

12:00-13:30

STUDIO 2      Milena Bartlová, How to Share a Revolution? – Communication between the educated and the illiterate during Hussitism (starting at 12:45, 45 min, Czech, translation into English)

STUDIO 3     Radio Corax, Radio Revolts 1/ Meeting of Czech and German radio activists for the foundation of Free Radio Prague (90 min, English and Czech)

13:40-15:10   

STUDIO  1    A2 Magazine, What remains of the revolution? (90 min, Czech, translation into English)

STUDIO  2    Friendly Fire: Reports from the Frontlines of Democracy (3 parts) Part 1: Krystian Wozniacki, moderated by Sabrina Spitz What is to be done?, or: Update on the Coming Insurrection
STUDIO  3    Miloš Horanský, Commentary to the Manifesto “The Party of Moderate Progress Within the Bounds of the Law” on the last election, (90 min, Czech)

15:20-16:50

STUDIO  1     Alexander Tschernek & Tomáš Sedláček, Anarchy and Freedom (90 min, German and Czech)

STUDIO 2     Berliner Gazette 2, Sazae Bot moderated by Michael Prinzinger: Anonymous Blockbuster: Welcome to the Spectres of a Bot  (45 min, English, translation to Czech)
Berliner Gazette 3, Iskra Geshoska moderated by Magdalena Taube: How to Hijack a Country, or: Do we still Live in the Age of Revolutions? (45min, English, translation into Czech)

STUDIO 3     Natálie Pleváková, Audio broadcasts: how radio has changed music (90 min, Czech)

16:50-17:15

CHANGING LOCATIONS CreWcollective: Delay Observer’s Office (directed by: Jan Horák and Roman Štětina)
17:15-18:45

STUDIO 1     Ilona Švihlíková, Miroslav Tejkl, moderated by Tereza Virtová: End of Capitalism? (90 min, Czech, translation into English)

STUDIO 2    Andreas Bernard, Profile, location tracking and Quantified Self: about the peculiar heteronomous self-empowerment in the smartphone era (45 min, German, translation into Czech)

Anna Daučíková: Try not to be in opposition, a first-hand story (45 min, Czech, translation into English)
STUDIO 3   Stefan Höhne: From Signal to Noise. Histories, Strategies and Soundtracks of Media Sabotage (90 min, English)

18:55-20:25               

STUDIO  1    Xabier Arakistain moderated by Tereza Stöckelová, Women, the longest revolution (90 min, English, translation into Czech)
STUDIO  2    Marie Czarnikow, Jasper Schagerl, Stefan Strunz, Noah Willumsen: Research Group „Small Forms“, Humboldt-

Universität zu Berlin, Reformations of revolutionary knowledge (90 min, German, translation into Czech)

STUDIO 3      Lumír Nykl, A mighty fortress of sirens, (90 min, Czech)

20:35-22:05

STUDIO 1      Tilman Porschütz: AI summit (45 min, English)

Nicholas Bussmann, 10 revolution songs in AI environment, (45 min, English)
STUDIO 2    Stephan Schaede, Ursula Baatz, Michael Hauser, moderated by Jakub Ort: Heroic Atheism (90 min, German and translation into

Czech)

STUDIO 3    Dietrich Brants, Götz Bachmann: The Wrong Kind of Revolution: 50 Years of Californian Ideology

(80 min, German, translation into Czech)

22:05-22:30

CHANGING LOCATIONS CreWcollective: Delay Observer’s Office (directed by: Jan Horák and Roman Štětina)

22:30-23:45                                  

STUDIO 1      Radio Corax, Radio Revolts 2.0 – Resurrection (90 min, English and Czech)

STUDIO 2     Monika Načeva: What does not kill you makes you stronger (60 min, Czech)

24:00-05:00

STUDIO 2      Lumír Nykl + Blazing Bullets: Victory Over The Sun & Endless toast, Night Radio

throught out the festival

Alexander Kluge: From the Reformation to a Bomb Crater (3-channel video installation, 20 min, in German with Czech subtitles)

Performers of Studio Hrdinů: 12 Hours Manifesto Reading, directed by: Jan Horák (Czech, German, English, Russian, 12 hours, foyer)

LINE UP   CZ

12:00-13:30

STUDIO 2      Milena Bartlova, Jak sdílet revoluci?  – Komunikace mezi vzdělanci a negramotnými v husitství(starting at 12:45,45 min, czech) , translation to eng

STUDIO  3    Radio Corax, Radio Revolts 1 (90 min, eng+czech)