Sanatorium Sonorum

rezidenční program a festival prezentující soudobou hudbu a zvuková umění v Cabin Studiu Pěčice

Sanatorium Sonorum je vrstevnatý projekt, který si klade za cíl podpořit kulturní dialog mimo zavedená centra. Pěčická hájovna je místem, kde svého času pobýval český skladatel Bedřich Smetana. Inspirováni smetanovským odkazem šíření hudební osvěty jsme v Cabin Studiu Pěčice vytvořili prostor pro setkávání s možností tvořit, experimentovat a sdílet. Vybraní tuzemští i zahraniční umělci a umělkyně zde v rámci několika týdenních rezidencí pracují na jedinečných a inovativních zvukových dílech. Výsledky jejich práce jsou pak každoročně prezentovány v rámci festivalu, jehož první ročník se uskuteční 24. 8. 2024. Ambicí aktivit Sanatoria Sonora je inkluzivní přístup k posluchačstvu, budování poslechové gramotnosti a prostoru pro sdílení i reflexi soudobých uměleckých tendencí. Stává se tak důležitou platformou kulturní inovace v kraji.

Projekt se realizuje s podporou:

foto