Rezidence

Cabin Studio je mezinárodní rezidenční centrum pod patronací divadla Studio Hrdinů. Cabin vzniklo v budově bývalé hájovny v Pěčicích u Mladé Boleslavi jako prostor pro koncentrovanou práci na projektech z oblasti tanečního, pohybového, výtvarného, sonického a literárního umění ve všech fázích vzniku nových děl.

Rezidenti mají k dispozici sál o rozměrech 6,5 x 8 m se základním technickým vybavením, ubytování pro tým deseti osob a možnost zajištění stravování.

foto