Eva Hacurová

nar. 1993 v Prostějově, absolventka DAMU 2016

Eva Hacurová pochází z Prostějova. Po absolvování brněnské konzervatoře se rozhodla pokračovat ve studiu herectví na pražské DAMU, kde mezi jejími pedagogy byli Hana Burešová a Štěpán Otčenášek. Eva Hacurová je členkou souboru Divadla v Dlouhé.

Za rok 2017 získala Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent roku.

hraje: Marbot, Modrovous – naděje žen, Pár vzkazů veškerenstvu
foto