Studio Hrdinů spustilo kampaň na HitHitu

Od 20.4. do 2.6. Studio Hrdinů organizuje crowdfundingovou kampaň na HitHitu, aby získalo prostředky pro rekonstrukci a dovybavení svého sálu.

Po 6-ti letech fungování ve sklepních prostorách Veletržního paláce se vlivem opotřebení podmínky prostoru pro účinkující i diváky dostaly na hranici snesitelnosti. Prostor Studia Hrdinů si žádá rekonstrukci. Naším cílem není změnit jedinečnou architekturu prostoru, či popírat jeho industriálnost. Opotřebení, které vzniklo intenzivním užíváním sálu se stává neudržitelným až hazardním. Studio Hrdinů se dlouhodobě potýká s vydroleným a rozbitým pódiem, které degraduje tento výjimečný prostor; s končící životností světelného parku a reflektorů, které nám byly v našich začátcích velkoryse věnovány; s nevyhovujícím zázemím pro účinkující.
V této souvislosti jsme se rozhodli předčasně ukončit divadelní sezónu 2017/18 a ušetřené prostředky investovat do rekonstrukce, která by zvýšila jak divácký komfort, tak podmínky v zázemí. Vzhledem k tomu, že i základní rekonstrukce je nákladná a pouze peníze získané zkrácením sezóny ji nezaplatí, rozhodli jsme se obrátit na vás, naše stávající či budoucí diváky, přiznivce crowdfundingu; na ty, kteří ocení dobrý nápad a neváhají ho podpořit.