Prostor

Hlavní produkce se od podzimu 2012 odehrávají ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Budova byla postavena podle projektu Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse v letech 1925-1929. Sál od svého vzniku nebyl nikdy dostavěn a plně využíván (původní kino Veletrhy bylo zničeno při požáru Veletržního paláce v roce 1974). Oživení tohoto prostoru je pro nás velkou výzvou a vzhledem k naší koncepci úzce spjaté s výtvarnou scénou i vhodnou lokalitou bourání hranic mezi uměleckými žánry.

foto