O nás

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.

Hlavní produkce se od podzimu 2012 odehrávají ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Sál od svého vzniku nebyl nikdy dostavěn a plně využíván (původní kino Veletrhy bylo zničeno při požáru Veletržního paláce v roce 1974). Svou soustavnou činností Studio Hrdinů zapomenutý prostor svébytně oživilo a vrátilo do kulturní mapy Prahy.

Zásadním a trvalým prvkem našeho konceptu je vést skutečný mezioborový umělecký dialog. Dialog ve smyslu překračování umělých hranic – časových, žánrových, formálních i tematických. Koncept naší dramaturgie vychází z nadstavbového přístupu, který je ve svém výsledku netradiční syntézou formy a obsahu. Klademe důraz na autorské projekty, mezioborové přesahy, mezinárodní spolupráci, hledání současného divadelního jazyka a jeho využití při jevištním zpracování titulů a námětů. Kromě kmenových režisérů Kamily Polívkové, Kathariny Schmitt, Jan Horák a Miroslava Bambuška spolupracujeme s hostujícími českými i zahraničními režiséry, např. Kaiem Ohremem, Igou Gańczarczyk, Renatou Piotrowskou-Auffret a dalšími. Studio Hrdinů od roku 2015 připravuje mezinárodní festival NORMA. U založení festivalu stála městská galerie PLATO v Ostravě. Od roku 2021 se festival přesouvá do Prahy. Na mezinárodní úrovni divadlo pak spolupracuje s Výmarským národním divadlem, Wiener Festwochen, s divadlem v Brémách a dalšími.

Rozvíjení kvalit tkví ve vysoce hodnoceném okruhu spolupracujících herců, jako jsou Ivana Uhlířová, Gabriela Míčová, Tereza Hofová, Vojtěch Dyk, Stanislav Majer, Ivan Lupták, nebo i mladí začínající herci jako například Sára Märcová nebo Fedir Kis.

Kontinuálně se věnujeme smysluplnému nacházení progresivních výrazových divadelních forem. Díky propojování profesionálních divadelních tvůrců s výtvarníky napříč žánry vytváříme jasně definovanou výtvarnou tvář nového prostoru, která tak v oblasti scénografie, grafiky a konceptuálního umění drží krok s evropskými divadelními scénami. Za účelem oživení výrazových možností činoherního divadla poskytujeme vizuálním umělcům větší míru spoluúčasti na vzniku jednotlivých divadelních inscenací.

Předsedou z.s., uměleckým ředitelem a dramaturgem je Jan Horák.
Členové zapsaného spolku: Jan Horák, Anna Mášová, Šárka Morávková.

IČO: 22876618

Výroční zprávy 2011-2020

Spisová značka: L 23332 vedená u Městského soudu v Praze