O nás

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Od sezóny 2021/22 Studio Hrdinů produkuje ročně jednu taneční premiéru. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.

Hlavní produkce se od podzimu 2012 odehrávají ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Sál od svého vzniku nebyl nikdy dostavěn a plně využíván (původní kino Veletrhy bylo zničeno při požáru Veletržního paláce v roce 1974). Svou soustavnou činností Studio Hrdinů zapomenutý prostor svébytně oživilo a vrátilo do kulturní mapy Prahy.

Zásadním a trvalým prvkem našeho konceptu je vést skutečný mezioborový umělecký dialog. Dialog ve smyslu překračování umělých hranic – časových, žánrových, formálních i tematických. Koncept naší dramaturgie vychází z nadstavbového přístupu, který je ve svém výsledku netradiční syntézou formy a obsahu. Klademe důraz na autorské projekty, mezioborové přesahy, mezinárodní spolupráci, hledání současného divadelního jazyka a jeho využití při jevištním zpracování titulů a námětů. Kromě kmenových režisérů Kamily Polívkové, Kathariny Schmitt, Jan Horák a Miroslava Bambuška spolupracujeme s hostujícími českými i zahraničními režiséry, např. Kaiem Ohremem, Igou Gańczarczyk, Renatou Piotrowskou-Auffret a dalšími. Studio Hrdinů od roku 2015 připravuje mezinárodní festival NORMA. U založení festivalu stála městská galerie PLATO v Ostravě. Od roku 2021 se festival přesouvá do Prahy. Na mezinárodní úrovni divadlo pak spolupracuje s Výmarským národním divadlem, Wiener Festwochen, s divadlem v Brémách a dalšími.

Rozvíjení kvalit tkví ve vysoce hodnoceném okruhu spolupracujících herců, jako jsou Ivana Uhlířová, Tereza Hofová, Marta Dancingerová, Stanislav Majer, Jan Cina, Matyáš Řezníček nebo i mladí začínající herci jako například Sára Märc nebo Fedir Kis.

Kontinuálně se věnujeme smysluplnému nacházení progresivních výrazových divadelních forem. Díky propojování profesionálních divadelních tvůrců s výtvarníky napříč žánry vytváříme jasně definovanou výtvarnou tvář nového prostoru, která tak v oblasti scénografie, grafiky a konceptuálního umění drží krok s evropskými divadelními scénami. Za účelem oživení výrazových možností činoherního divadla poskytujeme vizuálním umělcům větší míru spoluúčasti na vzniku jednotlivých divadelních inscenací.

Od roku 2021 Studio Hrdinů buduje rezidenční centrum na Mladoboleslavsku s názvem Cabin Studio. První rezidence v prostoru se uskuteční od srpna 2022.

Předsedou z.s., uměleckým ředitelem a dramaturgem je Jan Horák.
Členové zapsaného spolku: Jan Horák, Anna Mášová, Šárka Morávková.

IČO: 22876618

Výroční zprávy 2011-2023

Spisová značka: L 23332 vedená u Městského soudu v Praze