Další vlna! Studio Hrdinů hledá dobrovolníky. Zapojte se!

Staňte se součástí našeho divadelního uskupení, podpořte divadelní scénu Studio Hrdinů, získejte nevšední zážitky i zkušenosti!

Dobrovolníci tvoří nedílnou součást naší organizace a bez jejich pomoci bychom nemohli naplňovat naše cíle a poslání, realizovat konkrétní programy. Dobrovolníky zapojujeme do organizace několika způsoby, od dlouhodobých spoluprací po jednorázové. Máme za sebou již tři sezóny, kdy nám dobrovolníci pomáhali zejména při vytváření zázemí, jako inspicienti jednotlivých inscenací, asistenti režie, herci, uvaděči, šatnáři či roznosáři. V další sezóně máme v plánu společně pracovat na zefektivnění spolupráce a hledání dalších příležitostí, co dobrovolníky na divadelním provozu zajímá a v čem si vzájemně můžeme být přínosem.

Jsme otevřeni všem, kteří chtějí svým umem a časem přispět k naší činnosti.

Co vše Vám může přinést dobrovolná činnosti ve Studiu Hrdinů?

• Získáte nové znalosti i dovednosti
• Nové kontakty – seznámíte se se zajímavými lidmi
• Poznáte chod a provoz profesionálního divadla
Vyzkoušíte si stát na jevišti s profesionálními herci
• Volné vstupenky pro Vás a zvýhodněné vstupenky pro Vaše známé na naše představení
• Studenti divadelní vědy na FF UK, FF UP mohou získat odbornou praxi
Můžete se zapojit do činností dle své chuti a časových možností

Jak pomůžete organizaci svojí činností?

Pomůžete realizovat program Studia Hrdinů, čímž organizaci ušetříte nemálo nákladů a poskytnete týmu pracovníků Studia Hrdinů zpětnou vazbu. V minulé sezóně jsme spolupracovali s více než 60 dobrovolníky rozličného věku od studentů, přes zaměstnané až po osoby důchodového věku.

Co konkrétně můžete ve Studiu Hrdinů dělat?
• uvaděči/informátoři při akcích
• vedení šatny při představeních
• prodej vstupenek a programů při představeních
herci při vybraných představeních (v současné době hrají dobrovolníci v inscenaci Den opričníka /režie Kamila Polívková/, Krev Wälsungů /režie Katharina Schmitt/, Sněhurka /režie Kai Ohrem/ a O Slavnosti a hostech /režie Katharina Schmitt/)
• asistenti produkce/režie/scénografie při vzniku a přípravě jednotlivých inscenací (dle aktuální dohody s uměleckým ředitelem, vhodné pro studenty divadelní vědy či DAMU)
spolupráce na propagaci divadla
• další dle dohody a Vašich nápadů a možností

Co Vás čeká, pokud se stanete dobrovolníkem Studia Hrdinů? 

Stanete – li se dobrovolníkem Studia Hrdinů, prosíme, věnujte nám minimálně 15 hodin svého času. Pro lepší představu, například dobrovolník – uvaděč/šatna stráví na jednom představení 3 – 4 hodiny.

Při dlouhodobější spolupráci při asistenturách a PR výpomoci apod. je doba věnovaná Studiu Hrdinů na osobní domluvě. Poté, co se rozhodnete zapojit do dobrovolnického programu, uzavřeme s Vámi smlouvu o dobrovolné činnosti, kde dle vzájemné dohody vyspecifikujeme, jakou práci nám věnujete. Přílohu této smlouvy bude evidence hodin. Tato smlouva je pro nás velmi důležitá, stává se pro nás a naše okolí dokladem o Vaší činnosti. Tak aby nebyla zapomenuta a tak aby byla věrohodná i ostatním zúčastněným partnerům.

Po uzavření dohody Vám bude představen provoz divadla. Současně se též dle dohody s naším koordinátorem zapojíte do samotné dobrovolnické práce, s pomocí koordinátora si vytvoříte plán Vašich služeb. Samozřejmě Vám velmi rádi jak během Vaší činnosti, tak po jejím ukončení vystavíme potvrzení a hodnocení Vaší dobrovolnické práce, které pak pro studenty divadelní vědy či DAMU bude i podkladem pro uznání odborné praxe školou.

Více o tom, co to znamená být dobrovolníkem Studia Hrdinů naleznete v članku na webu:

http://www.dobrovolnik.cz/dobrovolnicka-prilezitost/dobrovolnicky-program-divadla-studio-hrdinu/

Jak se stát dobrovolníkem?

Stačí, když nám odešlete odpovědi na následující otázky nebo rovnou napíšete naší koordinátorce na emailovou adresu klara.misunova@studiohrdinu.cz a domluvíte si osobní schůzku.

Dotazník dobrovolníka Studia Hrdinů

Jméno:
Příjmení:
Věk:
Email:
Telefon:

Proč se chcete stát dobrovolníkem ve Studiu Hrdinů?

Máte nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které byste mohl/a využít?

Máte nějaké zkušenosti s chodem a provozem divadla?

Jakou prací chcete pomoci Studiu Hrdinů?
• uvaděč/informátor při akcích
• prodejce vstupenek, programů a doplňků při představeních
• asistence
jiné

Co očekáváte od Vaší dobrovolnické činnosti ve Studiu Hrdinů?

Budeme velmi rádi, pokud zodpovíte uvedené otázky, pomohou nám v počátcích naší spolupráce. Po odeslání vyplněného dotazníku na výše uvedenou emailovou adresu Vás budeme kontaktovat.

Za Váš případný zájem velmi děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Klára Mišunová, produkce, koordinátor dobrovolníků
[email protected]
777862614