Scénické dokumenty

Scénický dokument je prezentace archivních materiálů profesionálními herci, s hudebním a obrazovým doprovodem. Jde o vzdělávací pořad. Scénický dokument doplněný o diskuzi s odborníky je program určený studentům gymnázií, kteří se v učivu společenských věd a historie setkávají s tématy filosofie a etiky, demokracie a svobody nejen ve spojení s Chartou 77. Sami studenti budou mít možnost aktivně se do dikuze zapojit a klást zúčastněným dotazy.