Scénické dokumenty

Scénický dokument je prezentace archivních materiálů profesionálními herci, s hudebním a obrazovým doprovodem. Jde o vzdělávací pořad. Formát scénického dokumentu, tedy vzdělávacího pořadu na umělecké platformě, považujeme za vysoce funkční a účinný. Velmi záživnou formou – prostřednictvím čtení archivních materiálů, projekcí dobové dokumentace, poslechu zvukových archivů a následné diskuse s historiky, odborníky a pamětníky na dané téma – vzniká komplexní obraz k dané kauze, tedy něco, co se velmi těžko naplňuje jak v rámci běžné výuky ve školách, tak v rámci filmových dokumentů či odborných historických prací. Sami studenti budou mít možnost aktivně se do dikuze zapojit a klást zúčastněným dotazy.