Jan Patočka a Charta 77


režie: Miroslav Bambušek


Scénický dokument: Jan Patočka a Charta 77

V poslední době se stále více zdůrazňuje význam moderních dějin ve výuce, i proto se Studio Hrdinů rozhodlo  připravit scénický dokument a inscenaci Kacířské eseje, inspirované osobností a dílem Jana Patočky.

Tématem scénického dokumentu bude role největšího českého filosofa moderní doby Jana Patočky, žáka E. Husserla a M. Heideggera, při vzniku Charty 77. Jan Patočka se celý život zabýval fenoménem obce a služby, kterou vůči ní má mít jednotlivec. Svým vstupem do veřejného života v souvislosti s Chartou tuto svoji cestu potvrdil. 

Obsahem scénického dokumentu budou zveřejněné archivní materiály StB, která sledovala „protistátní“ Patočkovu činnost v souvislosti s Chartou, dále dokumenty, které dokazují míru represe, která vůči němu jako prvnímu mluvčímu Charty 77 a jeho spolupracovníkům byla státním aparátem vyvíjena. Scénický dokument otevře téma mediální dehonestace signatářů Charty a téma mediální manipulace v dobovém cenzurovaném tisku. Náš projekt se bude zabývat i protokoly z výslechů Jana Patočky na StB. A nakonec souvislostmi jeho úmrtí po posledním desetihodinovém výslechu a ohlasem jeho úmrtí v tuzemském a zahraničním tisku. Nebude samozřejmě chybět dokumentace z pohřbu tohoto filosofa a prvního mluvčího Charty 77, který se StB snažila všemi prostředky narušit.

Scénický dokument bude doprovázen velkým množstvím fotografického a jiného archivního materiálu.

Součástí scénického dokumentu bude diskuze, které se zúčastní filosof Jan Sokol /zeť Jana Patočky/, nebo Ivan Chvatík /vedoucí Archivu Jana Patočky/ a historik Petr Blažek. Diskuzi bude moderovat Petr Fischer.

Program je určený pro studenty 15+; je vhodný jako doplněk k hodinám dějepisu, občanské výchovy i českého jazyka a cílí i na studenty výběrových (především společensko-vědních a literárních) seminářů. 

Koncept a režie: Miroslav Bambušek

Účinkují: Miloslav Mejzlík, Jakub Gottwald, Stanislav Majer, Marek Pospíchal

 

Co je to scénický dokument?

Scénický dokument je prezentace archivních materiálů profesionálními herci, s hudebním a obrazovým doprovodem. Jde o vzdělávací pořad.  Délka cca 90 minut.

Scénický dokument doplněný o diskuzi s odborníky je program určený studentům gymnázií, kteří se v učivu společenských věd a historie setkávají s tématy filosofie a etiky, demokracie a svobody nejen ve spojení s Chartou 77. Sami studenti budou mít možnost aktivně se do dikuze zapojit a klást zúčastněným dotazy.  

Scénický dokument je prvním krokem k rozsáhlejšímu zaměření na fenomén Jana Patočky, kterému se ve Studiu Hrdinů chceme v první polovině sezóny 2019/20 společně s režisérem a dramatikem Miroslavem Bambuškem věnovat. V současné době také vzniká divadelní hra Kacířské eseje, která bude reflektovat život a myšlení Jana Patočky.

 

Ve spolupráci Spolku Mezery a Studia Hrdinů.

logo_mezery (kopie)

 

Scénický dokument čerpá z knihy Petra Blažka (ed.): „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“ – Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti, Praha 2017.