Petr Zábrodský

mistr zvuku, video projekcí a autor hudby

hudba: Manželka publikovaného básníka, Stařena, Historka o sv. Magdě, Ferrante club
video: Jedlík perel
foto