Jan Bárta

lektor, dramaterapeut, herec, režisér a jeden ze zákládajících členů CreWcollective

Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví/tanec a režii. V roce 2009 absolvuje v Holandském Amsterodamu čtyřleté studium na divadelní akademii Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. Je absolventem kompletního pětiletého drama/arte-terapeutického výcviku (Izrael 2019), se zaměřením na metodu DvT- Developmental transformation (Vývojové proměny) garantovaného Asociací dramaterapeutů ČR a Institute New Haven USA. Tato metoda staví na principech dynamického drama terapeutického směru vytvořeného D.R. Johnsonem, který zdůrazňuje otevřenou ztělesněnou hru jako prostředek k vyjádření pocitů a myšlenek v terapeutickém procesu. „Aktivace těla jako zdroje terapeutické změny je užitečná, protože poskytuje příležitost překonat stereotypní chování, které může být spojeno se slovním projevem.“ Johnson definuje tento přístup jako „transformaci ztělesněných setkání v hracím prostoru“.

Je členem ADČR (Asociace dramaterapeutů v České republice). Má zkušenosti s klienty s poruchami chování, ústavní péče, NRP, poruchy attachmentu, klienty s trauma a PTSP,PAS,ADD,ADHD apod. Pracuje s dětmi a mladistvými z prostředí ústavní péče, NRP, SPOD, vede dramaterapeutické smíšené skupiny s arteterapeutickým přesahem a poskytuje individuální terapii. Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v kontextu drama-terapie. Spolupracuje dlouhodobě s Tancem Praha ( https://tanecpraha.org/ ) a s organizací SE.S.TA: www.se.s.ta.cz

foto: Michal Ureš

zderniérované tituly: Hučící třpyt

hraje: Fatamorgana, Zlatý řez
pohybová spolupráce: Manželka publikovaného básníka
technika: …a měl rád hnědou
foto