Linda Dušková

režisérka, dramaturgyně – narozena roku 1988

Absolvovala režii na katedře alternativního divadla na DAMU v roce 2013. Poté odjela do Paříže studovat umělecký doktorát v oboru režie na Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (SACRe), který úspěšně zakončila dizertační prací Obraz a (s)vědomí: možnosti fixního obrazu v divadelní tvorbě v roce 2016. Dlouhodobě se zajímá o přesahy výtvarného umění do divadla, spolupracuje na performance a výtvarných instalacích.

V letech 2013-2017 pracovala ve Francii v divadlech Nouveau théâtre de Montreuil a Anis Gras (inscenace Černé Masky/Masques noirs, Das ist die Galerie, Jak bít dobrý lidi/Tue, hais quelqu’un de bien a Já tedy jsem…?/Suis-je donc…?). V Paříži spolupracovala také s muzeem Louvre, pro které s kolegou Lucasem Lelièvrem vytvářela divadelní sound-walky v rámci projektu Musée sonique. Režijně se podílí na koncertech skladatelky Lary Morciano (Estremo d’Ombra, pro Biennale v Benátkách, v koprodukci s Radio France a IRCAM). Od roku 2014 je členkou pařížského kolektivu režisérů Open Source.

V Čechách v posledních letech režírovala inscenace Sandman (divadlo NoD), Ghost Protocol (Divadlo v Dlouhé), George Kaplan (Východočeské divadlo), Jako knoflík v hlavě (divadlo Alfa), Geometrie domova (Západočeské divadlo). 

Je uměleckou ředitelkou festivalu francouzského divadla v Praze Sněz tu žábu a festivalu českého divadla ve Francii Na skok do Prahy. 

V roce 2019 spoluzakládá kolektiv NESLADIM, jehož dramaturgie se věnuje destigmatizaci psychických poruch. 

Působí jako externí pedagog na KALD DAMU.

režie: Romanticky rozprašuji vlastní popel, Pig Boy 1986-2358
dramaturgie: Historka o sv. Magdě, Měsíční kámen, Zlatý řez
foto