Hledáme dobrovolníky na NORMU

Staňte se součástí nového festivalu, podpořte tím jeho vznik a rozvoj a získejte nevšední zkušenosti! Jsme otevřeni všem, kteří chtějí svým umem a časem přispět k naší činnosti.

Zapojte se!

Nový ostravský divadelní festival NORMA se zaměřuje na autorské činoherní a pohybové divadlo. Zkušební první ročník iniciovala Galerie města Ostravy PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava v koprodukci s pražským divadlem Studio Hrdinů. Koncepce je soustředěná do dvou dní v prostorách bývalého plynojemu GONG v Dolní oblasti Vítkovice a Starých a Nových koupelen národní kulturní památky Důl Hlubina.  Důležitým rozměrem NORMY je syntéza výtvarného umění a divadla. Festival ji akcentuje v konkrétních divadelních inscenacích i v samostatné sekci věnované performancím na pomezí divadla a výtvarného umění.

Co vše vám může přinést dobrovolná činnosti na našem festivalu?

 • Získáte nové znalosti i dovednosti
 • Nové kontakty – seznámíte se se zajímavými lidmi
 • Poznáte chod a organizaci takovéto akce
 • Volné vstupenky pro vás a zvýhodněné vstupenky pro vaše známé na představení festivalu / Studia Hrdinů / vstupy na program galerie PLATO
 • Studenti divadelní vědy na FF UK, FF UP mohou získat odbornou praxi
 • Můžete se zapojit do činností dle své chuti a časových možností
 • K dispozici vám ten den bude malé občerstvení a dostanete jako dárek tričko PLATO

Jak pomůžete organizaci svojí činností?

Pomůžete realizovat program zkušebního ročníku festivalu, čímž organizaci ušetříte nemálo nákladů a poskytnete týmu pracovníků NORMY zpětnou vazbu. Věk není kritériem v žádném ohledu, důležitá je chuť!

Co konkrétně můžete na NORMĚ dělat?

 • uvaděči/informátoři při akcích (důležitá pomoc při orientaci návštěvníků festivalu)
 • vedení a provoz infopointu, který bude mít sídlo v kavárně Maryčka
 • koordinátor dobrovolníků (mít přehled o jednotlivých pozicích, hlídat práci i spokojenost dobrovolníků)
 • spolupráce na propagaci festivalu (dejte vědět svému okolí, že festival bude!)
 • průvodce a asistence pro naše polské účinkující
 • další dle dohody a Vašich nápadů a možností

Co Vás čeká, pokud se stanete dobrovolníkem?

Stanete – li se dobrovolníkem, prosíme, věnujte nám svou přítomnost minimálně po 1 festivalový den.

Při dlouhodobější spolupráci (například při propagaci apod.) je doba věnovaná festivalu na osobní domluvě.

Poté, co se rozhodnete zapojit do dobrovolnického programu, uzavřeme s vámi smlouvu o dobrovolné činnosti, kde dle vzájemné dohody vyspecifikujeme, jakou práci nám věnujete. Přílohu této smlouvy bude evidence hodin. Tato smlouva je pro nás velmi důležitá, stává se pro nás a naše okolí dokladem o vaší činnosti. Tak aby nebyla zapomenuta a tak aby byla věrohodná i ostatním zúčastněným partnerům.

Po uzavření dohody vám bude představen festival i jeho tým. Současně se též dle dohody s naším koordinátorem zapojíte do samotné dobrovolnické práce, s pomocí koordinátora si vytvoříte plán Vašich služeb. Samozřejmě vám velmi rádi jak během vaší činnosti, tak po jejím ukončení vystavíme potvrzení a hodnocení vaší dobrovolnické práce.

Jak se stát dobrovolníkem?

Stačí, když nám odešlete odpovědi na následující otázky v dotazníku nebo rovnou napíšete naší koordinátorce na emailovou adresu [email protected] a ta vám následně zašle více informací či odpovědi na dotazy.

Následně se potkáme v Ostravě!

Dotazník dobrovolníka (ke stažení, Word)