Studio Hrdinů představuje dramaturgický plán 8. sezóny

Studio Hrdinů chystá ve své 8. sezóně tři premiéry, pokračování spolupráce s uměleckou platformou PAF i s hudebním labelem A.M. 180 collective. V listopadu ve spolupráci s městkou galerií PLATO v Ostravě uspořádá Studio Hrdinů již 4. ročník festivalu autorského divadla a současného umění Norma, a opět nabídne také průřez nejnovějšími tituly brněnského HaDivadla.

Osmá sezóna Studia Hrdinů si klade do podtitulu nadpis „Vyrovnávání se s přítomností“. Tři autorské a formálně rozsáhlé premiéry pokaždé jinak čelí tomuto volnému zadání. Premiéra v režii hostujícího režiséra Jiřího Adámka Oči v sloup tvoří závěrečnou část jeho volné trilogie smyslů. Adámek rafinovaně problematizuje výchozí situaci divadla, tedy přítomnost diváků a interpretů a jejich vzájemné vnímání. Kmenový režisér Studia Hrdinů Miroslav Bambušek apeluje, že k pochopení přítomnosti lze dojít jedině prostřednictvím vyrovnání se s minulostí, a ve své divadelní práci letos zpracovává osud filosofa Jana Patočky. Iga Ganczarczyk a Magda Jiřičková-Stojowská hledají historickou i současnou paralelu mezi emancipací, feminismem a především specifickým ženským přátelstvím v Polsku a Čechách na půdorysu rozsáhlého díla Eleny Ferrante s pomocí výpovědí několika desítek žen.  

Studio Hrdinů zahajuje sezónu zkoušením autorské hry Jiřího Adámka Oči v sloup. Projekt Oči v sloup volně navazuje na dřívější inscenaci téhož týmu Skončí to ústa (2016) a Adámkovu rozhlasovou Hru na uši (2018). Podstatou trilogie je hra s vnímáním, jak naznačují orgány jednotlivých smyslů, obsažené v názvech. Titul Oči v sloup napovídá, že tentokrát je ve středu pozornosti zrak, pohled, tvář lidí pozorujících i pozorovaných. Premiéra je plánována na 20. listopadu 2019.
V nové sezóně se do Studia Hrdinů prvně od práce na inscenaci hry Elfriede Jelinek Dílo vrací jeho kmenový režisér Miroslav Bambušek. Ve svém autorském projektu se zaměří na osobnost profesora Jana Patočky, asi největšího českého filosofa moderní doby, žáka E. Husserla a M. Heideggera a jeho roli v historických událostech souvisejících se vznikem Charty 77. „Fenomén Patočka” rozvede režisér Bambušek nejprve ve scénickém dokumentu Jan Patočka a Charta 77, posléze jeho dílo nahlédne z perspektivy Patočkových filosofických textů, především pak jeho Kacířských esejů v inscenaci téhož názvu.
Scénický dokument je prezentace archivních materiálů profesionálními herci, s hudebním a obrazovým doprovodem. Scénický dokument doplněný o diskuzi s odborníky je vzdělávací pořad určený studentům gymnázií, kteří se v učivu společenských věd a historie setkávají s tématy filosofie a etiky, demokracie a svobody nejen ve spojení s Chartou 77.
Na jaře 2020 dostane ve Studiu Hrdinů prostor polský režijní tandem Iga Ganczarczyk a Magda Jiřika-Stojowská, který v autorském textu vznikajícím terénním výzkumem nahlédne na téma ženského přátelství a množství jeho podob v profesním i soukromém životě. Autorky zajímá především zvláštní mechanismus přátelství žen, ve kterém jsou rivalita a vzájemná fascinace hnacím motorem hledání „lepšího života“ – seberealizace, vzájemného dokazovaní si svých schopností, talentu a zároveň jsou i určitým ohrožením, protože narušují konvence a obecně přijímané normy.

Vedle hlavní linky vlastní divadelní dramaturgie bude ve Studiu Hrdinů opět kladen důraz i na žánrové přesahy, jako jsou hudba a performativní divadlo. V rámci dvoudenní události, kterou kurátorská platforma PAF připravuje společně se Studiem Hrdinů, se 26. a 27. září představí radikální londýnská hudební producentka a zpěvačka Klein. Pražskou premiérou bude také uvedení živého experimentálního filmu TARAN kolektivu Rouš/Šmitmajer/Týmal.

Společně s A.M. 180 collective přiváží Studio Hrdinů 1. listopadu do Prahy americkou kapelu XIU XIU v čele s frontmanem Jamiem Stewartem a na jaro 2020 připravuje koncert švédských Viagra Boys.

Vrcholem podzimních přesahových aktivit Studia Hrdinů bude 4. ročník festivalu autorského divadla a současného umění Norma v Ostravě, který v prostorách bývalého hobby-marketu Bauhaus Studio Hrdinů pořádá s městkou galerií PLATO. Hlavním dramaturgickým tématem čtvrtého ročníku je žena, ženskost a s tím spojená angažovanost, společenská kritika, sexualita, poezie, citlivost… Letošní NORMA nabídne několik oceňovaných mezinárodních produkcí Itálie, Španělska, Polska a Francie. Festival se koná 8.-9. listopadu 2019.

Od října do prosince se ve Studiu Hrdinů představí tři tituly brněnského HaDivadla, s kterým Studio Hrdinů dlouhodobě spolupracuje. V rámci této minipřehlídky se diváci mohou těšit na Maloměšťáky v režii uměleckého šéfa této scény Ivana Buraje, poslední premiéru HaDivadla Prezidentky v režii Kamily Polívkové a také Woyzecka v režii Miroslava Bambuška.