PAF & SH

Studio Hrdinů od září 2018 pravidelně spolupracuje s olomouckou kulturní platformou PAF na zvaní zahraničních umělců do Prahy. PAF se soustředí především na film a současné umění a tomu odpovídá i tato linka přesahů ve Studiu Hrdinů.

 

PAF_LOGO_UPDATE_small