Výstavy

Variabilní výstavní prostor ve Studiu Hrdinů svou kurátorskou koncepcí reaguje na divadelní dramaturgii Studia Hrdinů.

Rytmus jednotlivých výstav volně navazuje na připravované divadelní premiéry a reflektuje jejich formu a obsah. Vzniká tak minimálně dvojí umělecká reflexe vybraných témat. Tento mezioborově „inverzní“ způsob práce vnímáme především jako přínos pro nové setkání a asociace.

V rámci slibně se rozrůstající galerijní scény Prahy 7 je prostor Studia Hrdinů obohacením o nový pohled na možnost syntézy výtvarného umění a divadla.