Bio Masha, Magdalena Sidonová: Buňky

18. 4. – 21. 5. 2017

vernisáž: 18.4., od 16.00 hod.

Návštěva výstavy je možná vždy před představením a po něm, dále v rámci komentované prohlídky.

Studio Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze, vstup E – uprostřed budovy Národní galerie v ulici Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Výstava s názvem Buňky volně reaguje na uvedenou inscenaci hry Petry Hůlové Buňka číslo v režii Jana Horáka a Michala Pěchoučka. Hra Buňka číslo je reakcí Petry Hůlové na povídku lucemburského spisovatele Rogera Manderscheida čtení v praze. Výstava je reakcí na reakci.

Jak se vyvíjel tvůj vztah k Manderscheidovi jako k možné postavě tvé hry i jako inspirátora?

Můj text jde především po motivech s nimiž Manderscheid ve své povídce pracuje. Jeho povídka čtení v praze“ je plná aluzí na Havla, Kafku a Golema a to mě vedlo k zamyšlení nad tím, co dnes Čechy vlastně reprezentuje, čím jsme, čím chceme být a pak logicky také kam jdeme a odkud vlastně. Můj text tento terén ohmatává prostřednictvím stylizovaného jazyka jakéhosi ambivalentního kázání tří postav, jež reflektují českou situaci. Leitmotivem je portrét intelektuálních elit, vztah mezi nimi a národem…

(výňatek z rozhovoru s Petra Hůlovou pro program k inscenaci)

Výtvarné reflexe se tentokrát chopily herečky účinkující v tomto představení, které disponují i jiným než-li hereckým talentem. Oslovit herečky z inscenace byla iniciativa režisérů, kteří věděli i o jejich výtvarných zájmech mimo jejich hlavní profesi. Každá má něco specifického, své směřování a zvolené prostředky, kterými se vyjadřuje. Tím že tyto leckdy skryté vášně nejsou prezentovány veřejně, mohou si uchovat větší autenticitu a nekompromisnost. Soustředí se čistě na sebe. Říkají, co potřebují, třebaže v tichosti. Každá buňka má tedy svou práci, svou pomoc celku. Tělo je mechanismus, který se v každém momentu snaží zachovat co nejlépe, jak umí. Neustále vyvažuje poměry a ladí své schopnosti, i když někdy projevem může být třeba nemoc. Vše se zapisuje a utváří se skrze svou historii.

Bio Masha se mimo herectví již dlouhodobě věnuje performancím, scénografickým výstupům (vystudovala scénografii na DAMU), českému slamu a hudební produkci. Své představy často vtěluje do malých loutek vytvořených z různých materiálů.

Magdalena Sidonová je především divadelní a také filmová herečka (po gymnáziu vystudovala herectví na DAMU). Ve volném čase maluje obrazy různých formátů, na kterých často znázorňuje anděly a ženské postavy.

Buňka číslo 921 se odpojila.

Kurátorka: Tereza Sochorová Horáková

foto