Pavel Švec: Pár vzkazů veškerenstvu

14. 3. – 15. 4. 2018

 

Výstava s názvem Pár vzkazů veškerenstvu vznikla ve spolupráci s výtvarným umělcem Pavlem Švecem a představuje spolu s jeho autorskou publikací Pár vzkazů veškerenstvu dvě doplňující se analogie stejnojmenné inscenace režírované Janem Horákem a Michalem Pěchoučkem podle hry Wolframa Lotze. Jedná se o důkladně selektované finální podoby dvou cyklů koláží, které vznikaly ve věrnějším inspirativním sepjetí s původním dramatickým textem, než u našich výstav (reakcí na inscenace) bývá obvyklé. Nejedná se o práci s replikami ze hry Lotze, ale o zcela svébytné uchopení obsahu samotné hry. První cyklus je publikován jako obrazová knížka a druhý je přítomný ve formě zavěšených tisků. Švec ve své interpretaci Lotzovy hry otevírá nové možnosti existencionálních vzkazů, komentářů nebo dialogických fragmentů. Téma nahlíží metodou nacházení vhodných obrazových reprodukcí a jejich následné oživení vypůjčenými replikami z komiksů.

V kolážích Pavla Švece se hlavní postavou stává živá bytost – primitivní, emancipovaná, rozumná, zranitelná, duchovní i heroická. Tato bytost ochotně obrací svou pozornost k jakémusi druhému břehu reality, kterou vnímá velmi konkrétně a hmatatelně, byť s jistou dávkou skepse a ironie. První publikovaný cyklus je jakousi možnou evoluční zkratkou života člověka na Zemi. Promluvami zde ožívají ilustrace z naučných knih, dokumentární fotografie, vědecké diagramy a nechybí ani Darwinův portrét. Ve druhém navazujícím cyklu se Švec vztahuje k veškerenstvu z pozice monoteismu, skrze teologicko – umělecké veličiny, jakými jsou ilustrace Gustava Dorého ke Starému zákonu. Zde se na první pohled zdá, že si autor spolu s divákem klade otázku, zda není svatokrádežné k této látce cokoliv přidávat nebo ji významově posouvat. Tento skandální rozměr umělcké tvorby však autora nezajímá. Jak sám Pavel podotýká: Svatý Jan od Kříže také psal hodně o ňadrech a je otázkou, co se zahrnuje pod pojem duchovní. Což je možná právě to, co mě na tom celém zajímalo – rozšířit tenhle pojem i na něco živého, co se mě týká a obarvit to vlastní zkušeností, která je nutně jiná, než ta Dorého. Například zahrnuje humor i v momentech kdy se to nejméně hodí.”

Autor textu: Michal Pěchouček

Kurátoři: Michal Pěchouček a Tereza Sochorová Horáková

Pavel Švec (1980) žije a pracuje v Praze. V letech 2002 až 2008 studoval v ateliéru intermédií Václava Stratila na brněnské FAVU. Je autorem animovaných filmů Život na cizích planetách (Life on other planets, 2006), V kostce (In a nutshell, 2008), a Dům umění (House of arts, 2011). Od roku 2009 působí jako asistent, správce sbírek a příležitostný kurátor v pražských galeriích, kde ve spolupráci se současnými umělci realizoval mnoho výstavních projektů (Galerie Jiří Švestka, SVIT, Hunt Kastner, Nevan Contempo, Galerie 35m2). V letech 2012 až 2014 vedl Oddělení výstav a vzdělávání na Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

Děkujeme Jaromírovi Novotnému, Markovi Kocverovi, Jiřímu Thýnovi a catholic-resources.org.

Kniha i tisky jsou prodejné.

foto