Zdenka Brungot – Svíteková

technics: …a měl rád hnědou