(Česky) Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny – technický rider

Kauza Schwejk – technical rider

Skugga Baldur – technical rider

Stage plans

Pomocník Walser – technické požadavky

ProjekceProjekce

Other stuff

Sound

Lights