(Česky) Duchovní a totalita – Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech

A Stage Documentary: Jan Patočka and Charter 77