(Česky) Josef Dabernig /Screening with Q&A./ Promítání s následnou diskuzí

I don’t know if you are interested, but I am writing it just in case you might be interested later

…a měl rád hnědou

Correspondence

Not, I