(Česky) Výtvarná dílna s Michalem Pěchoučkem

(Česky) Literární dílna s Petrou Hůlovou

(Česky) Pětidenní TANEČNÍ tábor

(Česky) Týdenní VÝTVARNÝ tábor

(Česky) Pětidenní KNIŽNÍ tábor

(Česky) Dílny pro dospělé

(Česky) Příměstské tábory

Open-Call for 2023

Residencies