THIS IS POLAND! / TO POLSKA WŁAŚNIE!: IDIOM FESTIVAL
6.-8. října 2016

tip_logo

V rámci projektu „This is Poland!/To Polska właśnie!” proběhne v Praze přehlídka performance polských choreografů, a také workshopy, které budou zakončeny prezentací odvedené práce.

V zahraničí jsou názory na Polsko často utvářeny na základě stereotypů a zpráv pocházejících z médií, které jsou založeny spíše na představách, nikoli na znalosti polské kultury. Chceme nejen prodiskutovat téma polské identity a Polska z perspektivy rodilých Poláků, ale také poskytnout příležitost vyjádřit se Polákům žijícím v zahraničí i cizincům.

Představení uváděná v rámci Idiom Festival jsou příkladem nejnovějších tendencí v polském tanci a performance, zaměřují se na témata spojená s polskou historií a tradicí a na obraz současného Poláka. Může být tanec jazykem komunikace napříč státy? Jaké jsou idiomatické vlastnosti polské choreografie? Co to vlastně znamená „polský“ tanec? Tyto otázky vymezují tématický horizont přehlídky polské choreografie v Praze. Program zahrnuje prezentace mladých, ale již oceněných umělců, bude to tedy příležitost k diskusi o podobě současného tance a performance v Polsku. Přehlídka bude mít bohatý doprovodný program, v rámci kterého budou organizována setkání a diskuse s umělci.

IDIOM FESTIVAL

IDIOM_F_logo_ENG-300x212

Tanec může být způsobem vyprávění příběhu. Příběh, který je vepsán do těla tančícího člověka, je zároveň soukromý a veřejný. Jakým způsobem lze komunikovat o identitě skrze tanec? Za jakých podmínek může být taková výpověď konstruována? Je to vždy biografický příběh filtrovaný přes tělesnou přítomnost performera? Jak ztělesnit takové vyprávění – dát mu časoprostorový rámec události, které se účastní performeři a diváci? Co je univerzálním kladem takového příběhu, který budí dojem, že je také „mým“ příběhem? Tyto otázky vymezují tématický prostor přehlídky polské choreografie v Praze.

S obrazem Poláka v zahraničí se ve svém tanečním sólu s významným názvem Polsko konfrontuje Agata Maszkiewicz, která už mnoho let žije a tvoří ve Francii. Polsko jako soubor stereotypů a předsudků ve svém tanečně-pohybovém představení kompromituje Rafał Urbacki, který trpí trvalým fyzickým postižením a bojuje proti sociální nespravedlnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Do účasti ve svém projektu Chráněné druhy zapojuje lidi s odlišným způsobem pohybu. O polské kulturní tradici, ale také o okamžiku osvobození se z její pouta a nutnosti zahájení vlastní tvůrčí cesty je představení Ireny Lipińské !GROT!, v němž (anti)hrdinou je známý polský réžiser Jerzy Grotowski. V představení Komuny// Warszawa Evropa. Vyšetřování tvůrci kladou otázku, jak bude vypadat v budoucnosti země, ve které žijeme.

thisispoland.eu

Za finanční podpory Ministerstva Kultury a Národního Dědictví Polské Republiky.

MKiDN_logoeng

POŘADATEL
PERFORMAT

GENERÁLNÍ PARTNER

Studio Hrdinů

PARTNER

Studio Alta

IDIOM FESTIVAL – program

čt 6
20.00 – Polsko, Agata Maszkiewicz
Diskuse za účasti umělců

pá 7
19.00 – Chráněné druhy, Rafał Urbacki
20.00 – !GROT!, Irena Lipińska
Diskuse za účasti umělců

so 8
19.00 – EVROPA. VYŠETŘOVÁNÍ, Komuna// Warszawa
Diskuse za účasti umělců
Festivalový večírek

* Všechna představení jsou v angličtině. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pořadu.

foto