Pětidenní TANEČNÍ tábor
Pětidenní TANEČNÍ příměstský tábor v hájovně v Pěčicích

3.-7.7. 2023

Pro děti od 6 do 12 let
každý den mezi 10.00 a 17.00

Během našich setkávání se budeme věnovat uvědomění si vlastního těla.
Naší náplní bude poznání sebe sama přes fyzický pohyb a spolupráci s ostatními, rozvíjení našich motorických, rytmických a hlasových dovedností, pozornosti, paměti a orientace v prostoru. Formou hry budeme společně hledat to, co nás baví a rozvíjet to. Naučíme se hodně nejen o sobě, ale také o skupině, ve které se budeme setkávat. Součástí našich setkání bude práce s živou hudbou a výtvarná dílna.
V pátek bude závěrečná prezentace pro rodiče.

Tanečně-divadelní příměstský tábor vedou lektoři Jana Novorytová a Jan Bárta.

Počet účastníků je nejméně 6 a maximálně 14 dětí;

Cena: 2500,- při přihlášení do 14.4. 2023
3500,- při přihlášení do 16.6. 2023 /konec příjmu přihlášek/
– cena zahrnuje potřeby na realizaci, stravu (oběd a 2x svačina denně)

závazná přihláška: https://forms.gle/PmrwaNh9NKCNuCG37

více informací: [email protected] a na Facebooku Cabin Studio Pěčice

Adresa: Pěčice 31, 29446 Semčice