Cabin Studio Pěčice

Nedaleko Pěčic u Mladé Boleslavi, na krásném místě z části obklopeném starým lesem zvaném Bažantnice byla roku 1872 postavena hájovna jako součást Dobrovického dvora panství Thurn Taxisů, TTD. V sedmdesátých letech devatenáctého století tam sloužil jako hajný Karel Smetana, bratr slavného skladatele. Sám Bedřich Smetana žil na sklonku života u své dcery Žofie Schwarzové v sousedních Jabkenicích, kde je zřízen Památník Bedřicha Smetany jako součást Národního muzea. Svého bratra skladatel často navštěvoval a asi rok u něho trvale žil. Ve sbírkách muzea se nacházejí kresby pěčické hájovny od Betty Smetanové, druhé skladatelovy manželky.

Posledním předválečným majitelem byl příbuzný Thurn Taxisů, Luigi de la Tore del Tosso, jemuž byl v roce 1945 majetek zabrán na základě Benešových dekretů a dům připadl pod správu Lesů ČSSR. Od té doby hájovna sloužila k ubytování jejich zaměstnanců. Po revoluci se stavba ocitla na seznamu nevyjasněných vlastníků a chátrala.

V současné době prochází rekonstrukcí, jejímž cílem je vrátit domu jeho krásu a dát mu nový smysl. Chceme vytvořit zázemí pro uměleckou tvorbu formou rezidenčních pobytů. Klid, odloučenost domu na samotě, les Bažantnice plný 300 let starých dubů včetně několika památných stromů, mnohakilometrové lesní cesty pro procházky a vyjížďky vytváří pro tvorbu takřka ideální podmínky. V těsné blízkosti hájovny začíná několikasethektarový lesní komplex, jehož součástí je Jabkenická obora se stády muflonů a známý Svatojiřský les, který se táhne až k Loučeni či Mcelům.

Obec Pěčice plánuje vytvořit novou turistickou stezku nazvanou „Po stopách Bedřicha Smetany“, která by propojila místa spjatá se skladatelovým pobytem ve zdejším kraji a zařadit na ni i hájovnu.

kontakt: [email protected]

foto