Festival Norma 2017
Třetí ročník festivalu Norma, letos zhuštěný do jednoho dne, se v rámci svého vymezení na současné mezinárodní autorské pohybové a činoherní divadlo s důrazem na syntézu s výtvarným uměním, dramaturgicky zaměřuje na přesahy k hudbě.

V prostorách Dolu Hlubina, kde se uskutečnil už první ročník festivalu, se diváci setkají s variacemi na klasickou hudbu, konkrétně na dílo Franze Schuberta, a to v představeních Síla zvyku (zde velmi volně) brněnského HaDivadla, Schubert Teatru Dramatycznyho z Walbrzychu, a multimediální performanci skladatelky Natálie Plevákové Erlkönig digital.

Úvodem letošního festivalu bude performance choreografa a tanečníka Jana Bárty Pitch. Bárta si klade otázky po možnostech vnímání, pozorování a soustředění. Hra Thomase Bernharda Síla zvyku spadá do okruhu jeho her, v nichž akcentuje téma umělecké tvorby, touhy po dokonalosti a nemožnosti jejího dosažení. V případě tohoto titulu cirkusový principál Caribaldi autoritativně ovládá svou zuboženou suitu obsesivní potřebou dovést k dokonalosti Schubertův kvintet Pstruh. Naše interpretace (režie Jan Horák a Michal Pěchouček) tato témata akcentuje, ale zároveň bernhardovský dramatický záměr  postupně relativizuje a reinterpretuje.  Performance Vladimíry Večeřové Vitální dialog, zkoumá, jak se může vyjádřit empatie, solidarita a přátelství skrze řeč těla, pomoci jeho znaků a beze slov. Výsledný tvar komponuje jako obraz, nebo spíše prostorovou sochu-instalaci s performancí.  Festival Norma letos představí vítěznou performance České taneční platformy 2017, taneční sólo Terezy Hradilkové Švihla. Hradilková se zde extrémní fyzickou akcí konfrontuje s osobní potřebou dostat se blíž sám k sobě a ke své podstatě. Vrcholem dne pak bude hudební performance Schubert. Hravá pocta Schubertově hudební genialitě je romantickou kompozicí s dvanácti performery a strunným kvartetem. Performance zvítězila na prestižní přehlídce současného polského divadla Divine Comedy Festival v Krakově 2016. Program uzavře multimediální performance skladatelky Natálie Plevákové Erlkönig digital. Ta uzavře Schubertovskou linku jednodenního setkání divadla, výtvarného umění a hudby, na který by měla Norma, opět už jako dvoudenní dramaturgická koncepce navázat v dalším, již čtvrtém ročníku.

Jan Horák
dramaturg festivalu