Duchovní a totalita – Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech

Jan Patočka a Charta 77