Rezidence / Cabin Studio

Nedaleko Pěčic u Mladé Boleslavi, na krásném místě z části obklopeném starým lesem zvaném Bažantnice byla roku 1872 postavena hájovna jako součást Dobrovického dvora panství Thurn Taxisů, TTD. V sedmdesátých letech devatenáctého století tam sloužil jako hajný Karel Smetana, bratr slavného skladatele. Sám Bedřich Smetana žil na sklonku života u své dcery Žofie Schwarzové v sousedních Jabkenicích, kde je zřízen Památník Bedřicha Smetany jako součást Národního muzea. Svého bratra skladatel často navštěvoval a asi rok u něho trvale žil. Ve sbírkách muzea se nacházejí kresby pěčické hájovny od Betty Smetanové, druhé skladatelovy manželky.

Posledním předválečným majitelem byl příbuzný Thurn Taxisů, Luigi de la Tore del Tosso, jemuž byl v roce 1945 majetek zabrán na základě Benešových dekretů a dům připadl pod správu Lesů ČSSR. Od té doby hájovna sloužila k ubytování jejich zaměstnanců. Po revoluci se stavba ocitla na seznamu nevyjasněných vlastníků a chátrala.

V současné době prochází rekonstrukcí, jejímž cílem je vrátit domu jeho krásu a dát mu nový smysl. Chceme vytvořit zázemí pro uměleckou tvorbu formou rezidenčních pobytů. Klid, odloučenost domu na samotě, les Bažantnice plný 300 let starých dubů včetně několika památných stromů, mnohakilometrové lesní cesty pro procházky a vyjížďky vytváří pro tvorbu takřka ideální podmínky. V těsné blízkosti hájovny začíná několikasethektarový lesní komplex, jehož součástí je Jabkenická obora se stády muflonů a známý Svatojiřský les, který se táhne až k Loučeni či Mcelům.

Obec Pěčice plánuje vytvořit novou turistickou stezku nazvanou „Po stopách Bedřicha Smetany“, která by propojila místa spjatá se skladatelovým pobytem ve zdejším kraji a zařadit na ni i hájovnu.

 

kontakt: [email protected]

 

CABIN STUDIO, PĚČICE – open-call pro rok 2023

Cabin Studio je nově vznikající rezidenční centrum pod patronací divadla Studio Hrdinů. Cabin vzniká v budově bývalé hájenky v Pěčicích u Mladé Boleslavi jako prostor pro koncentrovanou práci na projektech z oblasti tanečního, pohybového, výtvarného a literárního umění ve všech fázích vzniku nových děl.

Rezidenti budou mít k dispozici sál o rozměrech 6,5 x 8 m se základním technickým vybavením, ubytování pro tým šesti osob a možnost zajištění stravování.

 

Nabízíme rezidence v oblastech:

TANEC A FYZICKÉ DIVADLO – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

LITERATURA – až 4 rezidence do 6 týdnů, v závěru/průběhu rezidence možnost výstupu/reflexe – veřejné čtení/diskuse …

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – až 5 rezidencí pro plenérové realizace a počítačové animace v délce až do 3 týdnů.

HUDBA – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

MANAŽERSKÁ REZIDENCE – až 4 rezidence do 5 dnů pro manažerské týmy z oblasti nezávislé kulturní scény.

SPECIÁLNÍ “SMETANOVSKÁ” HUDEBNÍ REZIDENCE – až 4 rezidence až do 3 týdnů. V závěru rezidence veřejný výstup (více informací níže).

 

Naším cílem je podporovat jak začínající, tak etablované profesionální umělce na poli fyzického, mimického a tanečního divadla, tance, performance a tomu blízkých nonverbálních žánrů.

Rezidenční pobyty budou probíhat od poloviny dubna do konce října 2023.

Prosíme zájemce o zaslání:
– strukturovaného životopisu
– odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF
– motivačního dopisu a tvůrčího záměru včetně ne/směřování k veřejnému výstupu v rámci rezidence (max. 2500 znaků)
– preferovaný termín a délka rezidence

Na e-mail: [email protected]
kontakt: Jan Horák, +420 603 342 045

Deadline pro zasílání přihlášek je 9. října 2022.
Výsledky budou zveřejněny 14. října 2022 na webové stránce https://studiohrdinu.cz/cs/rezidence/

Délka rezidenčních pobytů bude závislá na výši udělených dotací pro rok 2023.
Rezidentům nabízíme ubytování a prostory na zkoušení.
Rezidenti se podílejí na celkové částce rezidence objemem 20%.
Stravu a náklady na cestu si rezidenti hradí z vlastních zdrojů.

SPECIÁLNÍ „SMETANOVSKÁ” HUDEBNÍ REZIDENCE
Festival Sanatorium sonorum

Vychází především z hudebních rezidencí a přizvaných hostů. Jedná se o festival inspirovaný skladbami Bedřicha Smetany v současném aranžmá. Vzniká tak současný pandán Smetanovy Litomyšle – samozřejmě výrazně skromnější. Jeho rozsah v současnosti promýšlíme. Na hájence by se jednalo pravděpodobně o zasazení účastníků a diváků do přilehlého geodomu, k využití je také prostor zkušebny hájenky. Nabízí se prezentace také v kulturním centru „Pluhárna“ v Mladé Boleslavi. Festival vzniká s podporou Českého Muzea hudby.

Slovo dramaturgyně festivalu Natálie Plevákové:
Bedřich Smetana se za svého života vždy snažil o hudební osvětu a prezentaci nové a aktuální hudby své doby. Kudy jezdil a kde pobýval, předával, co se děje v hudbě ve světě se snahou obohatit tamní hudební vnímání. Byl velký vlastenec a snažil se dokázat, že česká hudba má svébytný charakter a obstojí ve světovém měřítku. Téma, které je, velmi živé i dnes.

V Pečicích měl Smetana, který v padesáti letech ohluchl, svou první zvukovou halucinaci. Jako zvukové halucinace často působí soudobá hudba pro neznalého posluchače. Navíc jsou Pěčice spojeny s tím, že se tam odstěhoval, protože už nezvládal kvůli svému zdravotnímu stavu finančně a sociálně existovat v Praze. Nemohl se aktivně účastnit hudebního života. To zní jako něco, co zažívá spousta umělců v současnosti (nejen kvůli zdraví, ale možná kvůli nezdravé společnosti?). Vychází nám proto z toho, že stejně tak jako Smetana jezdil za bratrem Karlem, což bylo v pozdějším věku v Pěčicích, stálo by za to realizovat nějakou každoroční tvůrčně ozdravnou rezidenci s festivalovým výstupem koncerty/performancemi a diskuzí či sympoziem. Sanatorium Sonorum proti kulturní hluchotě v malém regionu. V Jabkenicích měl vzniknout z myslivny, kam Smetana jezdil, „útulek pro nemocné české umělce“. To se nerealizovalo a místo toho je tam ohromný mrtvý a oplocený pomník. Nabízí se tedy něco v duchu „Sanatorium sonorum“. Chtěli bychom také skladatelům poskytnout možnost zakázky kompozice pro tento účel spojený s rezidencí.

Projekt se realizuje s podporou:

foto