Zápisky Malta Lauridse Brigga / I. část


autor: Rainer Maria Rilke
režie: Kristýna Kosová, Adam Svozil
scéna: Anna Brotánková
adaptace a dramaturgie: Kristýna Kosová a Adam Svozil
dramaturgická spolupráce: Jan Horák
překlad: Josef Suchý

hrají: Ivan Lupták, Miloslav Mejzlík, Anděla Blažková, Sára Arnsteinová, Jan Vokrouhlecký
délka představení: 70 minut

Zápisky Malta Lauridse Brigga jsou pokládány za jedno ze stěžejních prozaických děl evropské moderní literatury. Německý autor českého původu napsal Zápisky během svého pobytu v Paříži mezi lety 1904 a 1910. Fiktivní deníky dánského aristokrata Malta L. B. odráží duchovní a existenciální pozici mladého umělce na pozadí rychle se měnícího světa. Autorské úsilí inscenátorů směřuje k nalezení styčných ploch mezi pocitem Evropana v první dekádě 20. a 21. století. Pro hrdinu je typická snaha o vyrovnání se s evropským kulturním dědictvím, které je na jednu stranu prodchnuto vědomím následování tradice, zároveň je pro něj však typická tendence k vymezování se vůči ní. Autor také zachycuje úzkost plynoucí z nepochopitelného rozporu mezi důvěrně známým světem dětství, který je zakoušen jakožto stále přítomné chybějící, a anonymitou současného velkoměsta. Text předjímá asociativní strukturu velkých děl moderní literatury, z tohoto důvodu nenabízí ucelený lineární příběh, je spíše poetickým pásmem obrazů. Přestože dílo je označováno za autorův jediný román, přesnějším je vzhledem ke struktuře díla a užitým jazykovým prostředkům označení „báseň v próze.“

Jádro tvůrčího týmu tvoří Kristýna Kosová a Adam Svozil, posluchači magisterského studia oboru Režie a Dramaturgie na Katedře činoherního divadla DAMU, jejichž absolventskou inscenaci Rituální vražda Gorge Mastromase uvádí divadlo DISK.

V představení je použit stroboskop.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje spolek DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s., Krátkého 1, Praha 9.

sfk

Náš velký dík za darované rekvizity patří Bohdanu Bláhovcovi a Heleně Šilhánkové.

premiéra: 20. září 2015
poslední uvedení: 18. května 2016

foto