Korespondáž
Scénické čtení z textů Jiřího Koláře a Béatrice Bizot.

Četli Ivana Uhlířová a Milan Stehlík.