Výtvarná dílna s Michalem Pěchoučkem

Pětidenní TANEČNÍ tábor

Pětidenní LITERÁRNÍ tábor

Pětidenní KNIŽNÍ tábor

Týdenní VÝTVARNÝ tábor

Dílny pro dospělé

Příměstské tábory

open-call pro rok 2023

Rezidence